آخرین مطالب

اگر قورباغه بودم از آن سیگاری‌ها می‌شدم!

زهرا مرادپور

شاید هم از آن الکلی‌ها...

دست نزن

معرفی نمایش‌نامه‌نویسان شاخص

نیل سایمون اولین نمایشنامه‌ای که خواندم «اتاقی در هتل پلازا» بود. می‌رفتیم سفر. دقایق آخر حرکت به سرم زد کتاب را بردارم. تجربهٔ محشری بود. کتاب را در یکی

فضاهای خاکستری

تعداد برگه‌ها از ۲۰۰ بالاتر رفته بود. شرمنده به مغازه‌دار نگاه کردم. انگار او قرار بود جزوه‌های لعنتی را بخواند. کنار دستگاه ایستاده بود و جزوه‌ها را گرم گرم

۱۰۰ داستان در ۱۰۰ روز

روز اول «به علت همین نداشتن صبر و حوصله‌ست که همهٔ ما این جا هستیم. ولی هر کدام از ما برای دیگران عاقلانه فکر می‌کند. کیست آن حکیمی که