آخرین مطالب

اگر قورباغه بودم از آن سیگاری‌ها می‌شدم!

زهرا مرادپور

شاید هم از آن الکلی‌ها...

دست نزن

دارِ چینی

از بین همه طعم‌ها دارچین به نظرم ایرانی‌تر است. وقتی درون خوراکی‌های خارجی طعم دارچین را حس کنم جا می‌خورم. بسته‌بندی را می‌چرخانم تا کلماتی ایرانی ببینم. آخر اخیرا

نگاهی به کتاب «در رویای بابل»

«اوه اوه! داشتم از پله‌ها پایین می‌آمدم بروم آپارتمان خودم، که بنا کردم به رویای بابل را دیدن. خیلی مهم بود که حالا که اوضاع داشت رو به رو

منظم

نظم خیلی خوب است. شلختگی فاجعه‌ست. منظم بودن؟ به دیگر چه چیزی بهتر از این. اصلا منظم باش تا کامروا شوی. شلختگی آدم را منفور می‌کند. شلختگی موجب تنهایی

انحطاط

شب بود. هوا آلوده. پشت‌بام بودم. از کنارم گذشت. بی‌صدا. آرام. بال‌ها فراخش را دیدم. دوست داشتم بگریم. دچار نوعی ستودن آلوده به رقت شده بودم. می‌خواستم زانو بزنم

با دلتنگی‌مان چه کنیم؟

کسی نمی‌داند اما یک شب کنار چراغی که هنوز سبز بود ترمز کردم. ساعت از سه گذشته بود. همه جا برفی و خلوت بود. سرم را روی فرمان گذاشتم

مشکی اریب

پرسش‌نامه‌ای دیدم که با پر کردن آن می‌شد به زمان تقریبی مرگ پی برد. اول گمان کردم از این‌هاست که طی استخدام جنی غیب می‌گویند. اما بعد فهمیدم نه.